Video: Okrugli sto „Ustroj, lična i materijalna formacija agresorskih snaga …”

hasib-20-juni-okrugli-stol-00“Haški tribunal i domaći sudovi o pozadini rata u BiH”, bila je tematska cjelina o kojoj je govorio Remzija Šiljak u okviru Okruglog stola „Ustroj, lična i materijalna formacija agresorskih snaga Odreda „PALJIKE“ (i Gračanica)“, koji je organiziran u okviru Pete tradicionalne memorijalne kulturmo-sportsko-obrazovne manifestacije „Sjećanje na 20. juni ’92.“ u Visokom.

Brigadir Remzija Šiljak i mr.sc. Hasib Mušinbegović prezentirali su dokumentaciju – arhiv, odnosno presude  Haškog tribunala i Suda BiH  iz kojeg je evidentno:

– da je postojao zločinački poduhvat (Udruženi zločinački poduhvat – UZP) koga su sačinjavali pripadnici SDS od najvišeg rukovodstva, preko regionalnih i opštinskih rukovodstava, pa do običnih građana.
– da je osnovni cilj SDS bio da svi Srbi u bivšoj Jugoslaviji ostanu u zajedničkoj državi, po cijenu uklanjanja nesrpskog stanovništva…

www.magazinplus.eu

You may also like...