Operacija Vlašić – PONUDA ZA KUPOVINU KNJIGE

operacija_vlasic_knjiga“OPERACIJA VLAŠIĆ” je prva, vojničkim jezikom napisana analiza jedne od najvećih bitaka Armije RBiH u Odbrambeno- oslobodilačkom ratu 1992. – 1995. godine.
Pobjedonosnim završetkom “Operacije Vlašić” na BH-ratištu Armija RBiH je preuzela strategijsku inicijativu i jasno naglasila skori pobjedonosni kraj rata.

Knjiga “OPERACIJA VLAŠIĆ” je namijenjena domaćim i stranim vojnim analitičarima, običnim građanima, studentima, đacima i svim patriotima-pa i onim drugima.

Knjiga ima 300 strana od čega su 32 originalne jednostavne kolor šeme koje pokazuju tok bitke. Na 56 strana je prikazano 300 ratnih fotografija boraca i starješina Armije RBiH i VRS. Može se koristiti kao udžbenik ali i kao ratna proza. Zgodna je za prikladan poklon.

Autori (i izdavači) knjige su učesnici Operacije Vlašić – brig. Hasib Mušinbegović, pukovnik Remzija Šiljak i kapetan Kemo Bećirević.

Narudžbu knjige možete izvršiti na adresu autora (ili telefon autora),

Cijena knjige je 10 EUR + poštarina.

Recenzenti knjige su: brigadni general Fikret Čuskić i prof. doktor Dželal Ibraković

Rekli su o knjizi:

General Rasim Delić, komandant Vojske FBiH: “Zadovoljstvo mi je da po prvi put učestvujem u promociji jedne knjige koja je autentični svjedok herojskih borbi Armije RBiH u završnim operacijama 1995. godine.

Knjiga je stručno pripremljena sa obiljem podataka, šema, skica, dokumenata i fotografija, što povećava njenu autentičnost i snagu.

Ovo je prvi uspjeli pokušaj da se obrade konkretne bitke – operacije na osnovu dokumenata, izjava sudionika i prikupljenih podataka o neprijatelju.
Iza ove knjige ja mogu stati”.

Profesor dr. Enver Imamović:
“Ovu knjigu treba da ima svaka bosanska kuća, da bude u rukama svakog Bosanca. Cijela knjiga je primarni historijski dokument”.

Prof. dr. E. Imamović je ovu knjigu predložio za kulturni događaj godine. Za pola godine realiziran je tiraž od 6.000 primjeraka.

A U T O R
HASIB MUŠINBEGOVIĆ
Tel/Fax: 033 / 465 – 538
Mobitel: 061 / 133 – 923
E mail: musinbegovic_h@yahoo.com
ul. Adija Mulabegovića br.12 / 4
71 000 S A R A J E V O , BiH

You may also like...