Bedr i u Bosni – PONUDA ZA KUPOVINU KNJIGE I DVD

bedr_i_u_bosni_front1) Knjiga “BEDR I U BOSNI” je prva, vojno-strategijska analiza jedne od najznačajnijih bitaka Muhammeda, a.s., koju je za svoje potrebe izvršila Komanda 7. korpusa Armije RBiH i visoka ulema, uoči Dana Bedra (16. 02. 1995.). Svrha analize je bila konkretna moralno-psihološka priprema za izvođenje “Operacije Vlašić”. Cilj analize je bio otkriti konkretne principe, poruke i pouke u postupanju vojskovođe Muhameda, a.s., i primjeniti ih na konkretne vlastite uvjete. Spoznaje su bile dragocjene- 7. korpus je nizao pobjedonosne operacije svaka dva mjeseca: Kupreška, Vlašićka, Donjevakufska, Ključka…
Knjiga “Bedr i Bosni” daje uputu za uspjeh u svakom poslu: odbrani, biznisu, politici, obrazovanju, odgoju, nauci,… jer, Bedr je urnek, paradigma uspjeha u ‘nemogućim’ uvjetima. Zato se ova kratka uputa (100 strana) čita nadušak.
Godine 1995. je štampana za interne potrebe vojske, danas je nudimo javnosti. Poželjno je da knjigu imaju i intelektualci i radnici, i studenti i đaci, i borci i obični građani svih vjera i nacija. Ovu knjigu treba da ima svaka bosanska kuća, da bude u rukama svakog Bosanca.
Cijena knjige je 5 EUR + poštarina.
*
2) Uz knjigu dolazi i DVD snimak Okruglog stola (u trajanju do 2 sata), na temu “Bitka na Bedru i njene refleksije na našu stvarnost”, pogodan je način brzog upoznavanja sa autentičnim stavovima generala Alagića i njegovih komandanata i drugih vjerskih autoriteta koji su učestvovali u raspravi o poukama Bitke na Bedru.

Izdavač: “El – Kalem”
Recenzenti knjige:
Zijad Ljevaković:

„Ovdje se jedna, možda presudna, bitka u povijsti islama analizira višestrano i višeslojno sa čitavog niza aspekata i dovodi u relacije, odnose i veze sa onim što se muslimanima i onima koji su branili Bosnu i Hercegovinu događalo u periodu 1992.-1995. Ovim tekstom se Bedr nadodaje kao sudbina.
Autor analizira i sintetizira diskusije vođene na okruglom stolu prestavljajući Bitku na Bedru kao osnovu za uzimanje pouke i poruke pokoljenjima.
Ovakav skup materijalne građe rijetko nalazimo u jednom djelu, što se čini kao zanimljiv pokušaj višeslojnog prikazivanja historijskog događaja.
Dr. Faruk Terzić
„Knjiga Bedr i u Bosni je jedan izvrstan poduhvat koji upotpunjuje postojeću literaturu na tematiku vojnog aspekta života Božijeg poslanika, a.s., a da joj to upotpunjavanje nije bilo prvenstveni cilj. Kao naučni poduhvat, ona se razlikuje od dosadašnje literature… To je jedan spoj koji, možda, nije moguće naći ni u jednoj od spomenutih knjiga. Ona dobija na važnosti i time što su saznanja izvučena iz bitke na Bedru praktično primjenjivana u planiranju, ne samo važnih bitaka u 7. korpusu Armije RBiH, nego i cjelokupne strategije odbrane BiH… Bedr i u Bosni je stoga dokumenat od neprocjenjive vrijednosti…“
Knjiga je stručno pripremljena sa obiljem podataka, shema, skica, i fotografija, što povećava njenu autentičnost i snagu.

Narudžbu knjige i DVD možete izvršiti na adresu autora (ili telefon autora):
a) na faks: 033/465-538
b) na tel.: 033/465-538; mob.: 061/133-923;
c) na e-mail: musinbegovic_h@ yahoo.com;
d) uplatom na: VAKUFSKA BANKA, dd Sarajevo
Transakcijski račun: 1602008500027088
Poziv na broj: 6006-00-203313.

Hasib Mušinbegović

You may also like...