“MONOGRAFIJA ZLATNI LJILJANI I ODLIKOVANI PRIPADNICI ARMIJE RBiH ‘92.-‘95.”

monografija_zlatni_ljiljanPONUDA za kupovinu knjige “MONOGRAFIJA ZLATNI LJILJANI I ODLIKOVANI PRIPADNICI ARMIJE RBiH ‘92.-‘95. godine”

U izdavaštvu Zajedničke komande Vojske FBiH i autora, iz štampe je izašla knjiga “Monografija zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije RBiH 1992. – 1995.godine”, grupe vojnih autora.

Knjiga je po likovno-grafičkoj obradi veoma visokih zahtjeva. Ima 365 strana. U knjizi je predstavljeno 1735 “Zlatnih ljiljana” fotografijom i prigodnim tekstom.

Monografija je najprikladniji poklom kojim se mogu predstaviti kantonalne i općinske institucije i preduzeća u zemlji i inozemstvu i na specifičan način prikazati naš ukupan doprinos u Odbrambeno – oslobodilačkom ratu. Može se koristiti u odgojne i obrazovne svrhe, od obdaništa do fakulteta.
Korisno je da je ima svaka bosanska kuća, svaka porodica. Za svakoga je dragocjen poklon.

Cijena ove vrijedne knjige je 30 EUR + poštarina.

Svoju narudžbu možete ostvariti:

a) na adresu
HASIB MUŠINBEGOVIĆ
ul. Adija Mulabegovića 12/4
71000 S A R A J E V O

b) telefonom:
061/133 – 923
033/465 – 538

c) E-mail: musinbegovic_h@yahoo.com

A U T O R: Hasib Mušinbegović

 

You may also like...