Category: Prodaja knjiga

Operacija Vlašić – PONUDA ZA KUPOVINU KNJIGE

“OPERACIJA VLAŠIĆ” je prva, vojničkim jezikom napisana analiza jedne od najvećih bitaka Armije RBiH u Odbrambeno- oslobodilačkom ratu 1992. – 1995. godine. Pobjedonosnim završetkom “Operacije Vlašić” na BH-ratištu Armija RBiH je preuzela strategijsku inicijativu...

Prodaja knjige – SLOBODA 7. KORPUSA

       Iz štampe je izašla knjiga “SLOBODA 7. KORPUSA”, u izdavaštvu priređivača Mušinbegović Hasiba. Knjiga je formata A4 sa oko 600 strana. U njoj je (uz opsežnu analizu – pedesetak strana)...