Biografija

hasib_musinbegovic_slikaHasib Mušinbegović (sin Zihnije i Zahide, rođ. Ašćalić), rođen je 01. marta 1952. godine u selu Kološići, općina Visoko – Republika Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završio u Gornjoj Zimči i Donjem Moštru, a gimnaziju u Visokom. Visokoškolsko obrazovanje stekao je u vremenu od 1971. godine, školujući se na Vojnoj akademiji kopnene vojske u Beogradu – smijer Artiljerijsko-raketne jedinice protivzračne odbrane (ARJ PZO), koju je završio 1975. godine u Zadru. Političku školu SKJ „Josip Broz Tito“ završio je u Kumrovcu 1984. Ispit za čin majora položio je 1986. govine. Visoku vojnu političku školu u JNA, vanredno, u trajanju od dvije godine završio je u Beogradu, 1988. godine.

Poslije završetka Vojne akademije službovao je nekoliko mjeseci u Zadru a zatim svo ostalo vrijeme u Sarajevu (1975.–1992.). Za svoj rad u JNA odlikovan je Ordenom za vojne zasluge sa srebrenim mačevima i Ordenom rada sa srebrenim vijencem. Dobio je više medalja, a među njima je najznačajnija Medalja za vojne zasluge.
Prijevremeno je unaprijeđen u čin kapetana prve klase 1984. godine. JNA je napustio 15. aprila 1992. godine, u činu potpukovnika. U toku Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.–1995, branio je Bosnu gdje je to zatrebalo; bio je u više garnizona (Sarajevo, Visoko, Zenica, Sarajevo, Travnik, Sanski Most) i u više korpusa (1., 3., 6. i 7.) Armije RBiH. U OOR je obavljao dužnosti: konandanta odreda, komandanta brigade (Četvrte brdske – Visočke, pa 302. motorizovane brigade Visoko), načelnika protivzračne odbrane 3. korpusa Armije RBiH, te pomoćnika za moral komandanta 7. korpusa Armije RBiH. Na ovoj dužnosti dočekao je kraj rata u činu brigadira koji je dobio vanredno 1995. U mirnodopskom periodu obavljao je više značajnih dužnosti u Zajedničkoj komandi vojske FBiH (Načelnik Odjeljenja za informiranje, sport, vjeru i kulturu, 1997.–2001.) i Ministarstvu odbrane u Glavnoj inspekciji odbrane (inspektor za civilno-vojne odnose, 2001.–2007.). U penziju je stupio početkom 2008. godine.
Godine 2014. dodijeljena mu je Povelja općine Visoko.
Hasib Mušinbegović je oženjen. Sa suprugom Nisvetom ima tri odrasla, fakultetski obrazovana sina – Esmera, Mirzu i Edina i sedmero unučadi. Njihova imena su: Nedim, Iman, Faris, Nejla, Kan, Zinedin i Edina.
Hobi brigadira Mušinbegovića su permanentno obrazovanje, pisanje knjiga o ratu i muzika. Rado zasvira harmoniku i zapjeva sevdalinku. Strastveno istražuje Odbrambeno-oslobodilački rat protiv agresije 1992.–1995. godine. Iz te oblasti je i njegov inače veoma obimni magistarski rad. Magistirao je 2010. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, na temu: Sigurnosne determinante demografskih promjena na prostoru srednje Bosne u periodu od 1992. do 2005. godine, pod mentorstvom prof. dr. Beridan Izeta.

Do sada je objavio knjige:

„Operacija Vlašić”, „Monografija zlatni ljiljani i odlikovani pripadnici Armije R BiH 1992.–1995. godine”, „Drugi korpus slobodi pjeva“, „Sloboda 7. korpusa”, „Armija ljiljana 2. korpusa“, “Bedr i u Bosni” i “Boj odbrana Bugojna 1993.”, „Na razmeđu milenija“, „33.055 ZA DRŽAVU, suverenu nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu“, „Treći korpus Armije RBiH“ (sa grupom autora).

Danas živi, piše i slobodoumno se bavi politikom u rodnom gradu Visokom i svom Sarajevu. Predsjednik je nekoliko udruženja, u kojima mlade podučava da preuzmu njegovu ulogu.

Hasib Mušinbegović