Prodaja knjige – DRUGI KORPUS slobodi pjeva

Drugi korpus1Iz štampe je izašla knjiga “DRUGI KORPUS slobodi pjeva”. Knjiga se sastoji od 22 dijela. U prvom dijelu su sadržaji općeg karaktera a u drugom dijelu je data lična karta Drugog korpusa. Ostali dijelovi nose nazive: Srebrenik, Gradačac, Brčko, Čelić, Gračanica, Lukavac, Banovići, Kladanj, Živinice, Zvornik, Teočak, Kalesija, Tuzla, Srebrenica, Doboj, Teslić, Tešanj, Maglaj, Zavidovići.
U prvom strukturnom dijelu knjige predstavljeno je 379 patriotskih pjesama i koračnica pjevanih u toku Odbraneno-oslobodilačkog rata 1992. – 1995. godine u zoni odgovornosti 2.korpusa Armije RBiH. Pjesme govore o bitkama, borcima, jedinicama, krajevima. One su bez mržnje i poziva na osvetu i na specifičan način iskazuju humanistička stremljenja boraca Armije nastale iz naroda žrtve agresije, koje ne samo da zlo u ratu nisu činili – nego i u najtežim situacijama o zlu nisu ni pjevali, niti zlo, mržnju i osvetu prizivali. Pomoću 38 prigodnih mapa čitaocu je olakšano snalaženje u vremenu i prostoru.
Drugi strukturni dio knjige čine 117 ratnih amblema jedinica, po kojima su se u ratu prepoznavale. To su ratne zastave, grbovi jedinica, amblemi i dr.
U trečem strukturnom dijelu svake cijelne, na 281 fotografiji, predstavljeni su likovi boraca i jedinice o kojima pjesme pjevaju. Dakle, kračim historijskim zapisom, pjesmom, mapom, ratnim amblemima te fotografijom – predstavljene su na 850, gotovo u cijelosti, kolorskih strana jedinice Drugog, najmoćnijeg korpusa Armije RBiH.
Po likovnoj-tehničkoj obradi knjiga je veoma visokih kvaliteta. Ova svojevsna monografija je najprikladniji poklon kojim se mogu predstaviti kantonalne i općinske organizacije i privredna društva u zemlji i inozemstvu. Knjiga se može koristiti i u odgojne i obrazovne svrhe od obdaništa do fakulteta.
Bez obzira što knjgia tretira područje – zonu odgovornosti 2.koprusa (teritoriju današnjeg Tuzlanskog kantona i dijela Zeničko-Dobojskog kantona), vjerujemo da će biti rado čitana u cijeloj Bosni i Hercegovini i našoj dijaspori i da će je kao dragocjenost imati svaka bosanska kuća.
Ne propustite nabaviti našu knjigu – zaista je tiraž ograničen.
S poštovanjem i zahvalnošću.

HASIB MUŠINBEGOVIĆ
ul. Adija Mulabegovića br. 12/4
71000 S A R A J E V O, BiH
Tel/Fax: 00387 33 46 55 38
Mobitel: 00387 61 13 39 23
E-mail: musinbegovic_h@yahoo.com

Naziv knjige: ”DRUGI KORPUS slobodi pjeva“
Priređivači: Hasib Mušinbegović, Osman Kavazović
Recenzent: Prof. dr. Salih Kulenović, Prof. dr. Dželal Ibraković
Izdavač: Udruženje građana za očuvanje tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu,
Sarajevo
Štamparija: Dom štampe, Zenica
Tiraž: 500 kom
Podaci o knjizi: 22 dijela knjige, 850 strana (od toga 620 kolorskih) , 379 pjesama, 38
mapa, 281 fotografija
Cijena knjige: 40 EUR + poštarina.
Način porudžbe: pismeno na kućnu adresu ili telefonom
Naćin plaćanja: odjednom ili na ugovorni broj rata, odmah ili na priček sa naznačenim
krajnjim rokom ukupne isplate, poštanskom uplatnicom ili na tekući račun:

Uplatiti kod: Volksbank BH (1401010000836949)
Za korisnika: HASIB MUŠINBEGOVIĆ
Na račun korisnika: 6006120-008369
HVALA NA NARUDŽBI

You may also like...