Prodaja knjige – SLOBODA 7. KORPUSA


 

 

 

Iz štampe je izašla knjiga “SLOBODA 7. KORPUSA”, u izdavaštvu priređivača Mušinbegović Hasiba. Knjiga je formata A4 sa oko 600 strana. U njoj je (uz opsežnu analizu – pedesetak strana) obajvljeno svih 20 ratnih brojeva ”Slobode“ – lista Sedmog koprusa (440 strana).
U svom kratkotrajnom postojanju (od 07.04.1994. godine) Sedmi korpus je sebi osigurao počasno mjesto u historiji Odbrambeno-oslobodilačke borbe protiv agresije, 1992. – 1995. godine. “Upravo je list Sloboda taj vjerni horničar postojanja, borbenog djelovanja, života i rada Sedmog korpusa i njegovih jednica” (recenzent dr. Dželal Ibraković).
Knjiga je izvanredan primarni izvor činjenica o jednom vremenu na određenom prostoru: od Busovače do Gornjeg Vakufa i Sanskog Mosta. Jednako je privlačna od običnih znatiželjnika, od đaka do akademskih građana, kao i naučnih radnike željnih istraživanja naše bliske prošlosti. Sadrži 799 ratnih fotografija koje vjerno prate 916 naslova članaka (priloga), intervjua, komentara, reportaža sa prve linije fronta, vojnih analiza velikih pobjedonosnih operacija Sedmog korpusa Armije RBiH (Kupreške, Vlašičke, Donjevakufske, prodora u Bosansku krajinu) i drugog.
Po likovno-tehničkoj obradi knjiga je veoma visokih kvaliteta. Velika je vrijednost imati je u vlastitoj kući, javnim bibliotekama ali može poslužiti i kao prikladan poklon kojim se mogu predstaviti kantonalne i općinske institucije, organizacije i privredna društva u zemlji i inozemstvu. Zasigurno će biti rado čitana kod kuće i u dijaspori. Najprikladniji je rođendanski poklon!
Može se nabaviti veoma povoljno.
Ne propustite priliku nabaviti ovu vrijednu knjigu, tiraž je zaista ograničen.

HASIB MUŠINBEGOVIĆ
ul. Adija Mulabegovića br. 12/4
71000 S A R A J E V O, BiH
Tel/Fax: 00387 33 46 55 38
Mobitel: 00387 61 13 39 23
E-mail: musinbegovic_h@yahoo.com

Naziv knjige: ”SLOBODA 7. KORPUSA“
Priređivač i izdavač: Hasib Mušinbegović
Recenzent: prof. dr. Dželal Ibraković
Štamparija: Dom štampe, Zenica
Tiraž: 500 kom
Podaci o knjizi: Analiza sadržaja priređivača – 50 strana, 20 brojeva lista “Sloboda” – 440 strana; 809 ratnih fotografija, 916 članaka 135 autora
Cijena knjige: 10 EUR + poštarina.
Način porudžbe: pismeno na kućnu adresu ili telefonom
Način plaćanja: odjednom gotovinski ili na devizni račun:

Uplatiti u korist: Volksbank BH (1401010000836949)
Za korisnika: HASIB MUŠINBEGOVIĆ
Na račun korisnika: 6006120-008369
BUDITE NAŠ PARTNER, HVALA NA NARUDŽBI

Hasib Mušinbegović

You may also like...