“VISOKO I SUSJEDI U RAZDOBLJU 1992.-2005.” – Vareš

vares_panoramaU ovom prilogu donosimo drugu cjelinu koja se odnosi na Vareš, pod nazivom “Vareš 1992.-2005. (sigurnosni uzroci-demografske posljedice)”.

 

Za pregled KLIKNI!

www.hasib-musinbegovic.com

You may also like...