Tagged: SLOBODA 7. KORPUSA

Prodaja knjige – SLOBODA 7. KORPUSA

       Iz štampe je izašla knjiga “SLOBODA 7. KORPUSA”, u izdavaštvu priređivača Mušinbegović Hasiba. Knjiga je formata A4 sa oko 600 strana. U njoj je (uz opsežnu analizu – pedesetak strana)...