Video: Promocija knjige “Na razmeđu milenija”, autora mr.sc. Hasiba Mušinbegovića

hasibze1-300x225U okviru programa obilježavanja 20-te godišnjice formiranja Trećeg korpussa Armije RBiH, promovirana je knjiga o srednjoj Bosni, autora mr.sc. Hasiba Mušinbegovića, čiji je naziv NA RAZMEĐU MILENIJA.
Promotori su bili profesori sa Fakulteta političkih nauka: dr. sc. Ćamil Husejnbašić i dr. sc. Izet Beridan.
U video izvještaju donosimo integralna obraćanja:

www.magazinplus.eu

You may also like...