Sjećanje na heroje: FERID PROVALIĆ „FRKA“

Sjećanje na heroje:

Visočak, FERID PROVALIĆ „FRKA“ –

‘čovjek iz legende’ među nama

 

*PROVALIĆ FERID „FRKA“, rođen je 23. 01. 1960. godine u Visokom (s. Srhinje), kao najstarije dijete majke Zije i oca Vehida.

*Osnovnu školu i srednju trgovačku školu završio je u Visokom.

*Svoje vojno obrazovanje stekao je Školi rezervih oficira pješadije.

*Imenovan je za komandira odbrane svoje mjesne zajednice Srhinje; do početka oružane agresije, sve vrijednosti  mjesne zajednice su sačuvane bez gubitaka.

*Formiranjem Trećeg odreda Općinskog štaba TO Visoko, Ferid Provalić biva postavljen za komandira njegove Treće čete.

*Pristajao mu je nadima „Frka“, jer – gdje god je sa svojom jedinicom došao – na bojištu je (kod neprijatelja) nastajala ‘frka’.

*Najznačajnije uspjehe je ostvario u MZ Vratnica-Visoko (‘92.), s. Bilalovac (Kiseljak), Vareš, Fojnica.

*Jedinica kojom je komandovao Ferid Provalić, izdvojena je iz Trećeg odreda i u nastavku OOR djelovala kao samostalna interventna jedinica nivoa čete u okviru 302. mtbr-Visoko. Brzo je prerasla u odred, a kao znak zahvalnosti za dotadašnje uspješno rukovođenje i komandovanje, jednom tako intenzivno upotrebljavanom jedinicom, dobila je ime po njegovom nadimku –„FRKA“ – Interventni odred „FRKA“.

*Kao ličnost, Ferid Provalić, je u suštini miran, staložen, uljudan, čestit čovjek, kontroliranog temperamenta i dobrog a čvrstog karaktera. Imao je ličnu i komandantsku hrabrost.

*Izuzetno je cijenio subordinaciju i lanac komandovanja.

*Najsvjetlija borba i pobjeda koju je izvojevao Interventni odred „Frka“ ostvarena je prilikom oslobađanja grada Vareša (1993.) –  ‘pobjeda bez krvi’.

*Komandant, Ferid Provalić – Visočak, kod Fojničana je ostao u dragom sjećanju kao ‘čovjek iz legende’.

*Ferid Provalić je dobio najviše ratno priznanje Značku „Zlatni ljiljan“. Penzioniran je u činu majora Armije RBiH.

**

            PROVALIĆ FERID, rođen je 23. 01. 1960. godine u Visokom (s. Srhinje), kao najstarije dijete majke Zije i oca Vehida.

Osnovnu školu i srednju trgovačku školu završio je u Visokom. Do početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, radio je u trgovačkom preduzeću „Velepromet“. Svoje vojno obrazovanje stekao je Školi rezervih oficira pješadije, što će mu u vremenima koja su dolazila, veoma dobro doći da se razvije u vrsnog komandira i komandanta, spremnog da djeluje u složenim pa i najtežim uvjetima vođenja oružane borbe.

Veoma rano je prepoznao prijeteću opasnost koja se nadvila nad Bosnom. Oružana agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu zatekla ga u rodnom Srhinju, etnički mješovitom prigradskom naselju. Rane aktivnosti (tokom 1991.) pobunjenog i, veoma savremenim naoružanjem, naoružanog cjelokupnog srpskog stanovništa, njegovog i obližnjih sela, nagnale su ga da sa ostalim patriotama preduzme neke odbrambene mjere – imenovan je za komandira odbrane mjesne zajednice Srhinje. Formirao je zaštitnu jedinicu, postavio odbrambenu liniju i uspostavio stalnu odbranu teritorije mjesne zajednice, stanovništva i njihove imovine. Mada sa veoma malom količinom pješadijskog naoružanja i jedinicom relativno male snage, do početka oružane agresije, sve vrijednosti  mjesne zajednice su sačuvane bez gubitaka.

Formiranjem Trećeg odreda Općinskog štaba TO Visoko, Ferid Provalić biva postavljen za komandira njegove Treće čete. Prvi borbeni zadatak – stvaranje osnovice i prihvat čitavog odreda – radi stavljanja pod kontrolu kasarne JNA u selu Vratnica, uspješno je izvršen. Poslije ovog prvog, uspjeh će tako biti vjerni saputnik jedinica kojima je komandovao Ferid Provalić. Prilikom izviđanja napuštane kasarne u Vratnici, s ciljem njenog ponovnog posjedanja, Ferid Provalić je od Komandanta odreda dobio nadimak „Frka“ – kao tajni naziv na sredstvima veze. Kasnije će se pokazati da mu taj nadimak savršeno odgovara, jer – gdje god je sa svojom jedinicom došao – na bojištu je (kod neprijatelja) nastajala ‘frka’. Frka je u Vratnici sa svojom četom prihvatio čitav odred (jula ‘92.), uveo ga u borbu, i pod vrlo nepovoljnim uvjetima, agresor je potisnut u šumi Borovi Vratnica. Linija odbrane je pomjerena naprijed za oko 800 m zračne linije (sa kose iznad Oblaci na kosu Borovi), posjednuta je kasarna Vratnica, a jedinica (Treći odred Visoko) nije imala niti jednog poginulog borca prilikom izvršenja ovog borbenog zadatka. U selo Luka i Vratnički Han vratilo se prognano stanovništvo, dovedena je struje, uspostavljen je siguran saobraćaj (preko Troholja) sa slobodnom teritorijom općine Visoko, vratio se život. Agresorske jedinice su potisnute i više nisu mogle stanovništvo Donje Vratnice terorisati snajperskom vatrom. Za ovaj sjajni uspjeh Trećeg odreda i jedinica OpŠTO Visoko, prvenstveno treba zahvaliti Feridu Provaliću i Trećoj četi kojom je komandovao.

U okruženju i cijeloj zoni odgovornosti Prvog (i Trećeg) korpusa, brzo se pročulo za Ferida Provalića i borbene vrijednosti jedinice kojom je komandovao. Već u januaru 1993. godine uslijedilo je prvo izdvajanje iz organskog sastava Trećeg odreda 4. brdske brigade  –Visočke, i upučivanje na delikatan zadatak, na područje sela Bilalovca, općina Kiseljak. Osuječena je namjera lokalnih secesionističkih snaga HV i HVO da spoje dvije kotline, Fojničku i Lašvansku, u kojoj je do tada već bilo počinjeno mnogo zločina. Dolaskom na područje Bilalovca, situacija se stabilizirala, secesionistički planovi odvajanja ovih prostora i pripajanja paradržavnoj tvorevini „HB“ – zauvijek su pokopani, mada nikada pokušaji da se to ostvari, nisu ni prestajali. Bilalovačka slobodna ‘republika’ bila je prva sredina na kojoj je Ferid Provalić Frka promovirao općinu Visoko i njene jedinice Armije RBiH. I danas je neizbrisivo sjećanje mještana bilalovačkog kraja na veličinu doprinosa visočkih jedinica njihovoj opstojnosti na vlastitom topraku. Ferid Provalić je za njih i danas nekrunisani ‘počasni građanin’.

Jedinica kojom je komandovao Ferid Provalić, izdvojena je iz Trećeg odreda i u nastavku OOR djelovala kao samostalna interventna jedinica nivoa čete. Brzo je prerasla u odred u okviru 302. mtbr-Visoko, a kao znak zahvalnosti za dotadašnje uspješno rukovođenje i komandovanje, jednom tako intenzivno upotrebljavanom jedinicom, dobila je ime po njegovom nadimku –„FRKA“ – Interventni odred „FRKA“. Bio je to do tada nezabilježen slučaj u regularnim jedinicama Armije RBiH, da neka od njih, na zahtjev boraca, dobije ime po imenu/nadimku živučeg komandanta. Omiljen među svojim borcima, nagrađen je mnogim pjesmama, a najpoznatija je ona „Frka zove“, (…borce svoje, da se postroje, valja ići Bosnu branit’ – nek niko ne ostaje“.

Kao ličnost, Ferid Provalić, je u suštini miran, staložen, uljudan, čestit čovjek, kontroliranog temperamenta i dobrog a čvrstog karaktera. Znao je saslušati druge i potčinjene, otvoren za dijaloge, prijedloge, naročito prijedloge potčinjenih starješina u vezi sa osmišljavanjem realizacije borbenog zadatka, koji je trebalo izvesti uspješno a sa što manje žrtava. Istovremeno, imao je i vlastiti stav, zamisao i praktične korake kako tu zamisao pretvoriti u pobjedu. Imao je ličnu i komandantsku hrabrost. Jedinice, kao što je ova kojom je komandovao, zbog stalne upotrebe na najugroženijim mjestima na bojištima, brzo se ‘troše’. To su borci visočkih jedinica znali, ali bez obzira na to – pisanim molbama su tražili da idu ‘Frkin odred’. Veliki broj boraca nije želio ‘čuvati liniju’ nego je želio ići oslobađati Bosnu. Kao najbolju formu za ostvarenje te svoje želje imali su jedinicu kojom je komandovao vrsni komandant Ferid Provalić. Iako je zbog stalnih borbi značajan broj boraca izbacivan iz stroja, istovremeno je u jedinicu bio kontinuiran i još veći priliv novih boraca.

Komandant Provalić je bio pouzdan komandant. Izuzetno je cijenio subordinaciju i lanac komandovanja. Njegove pretpostavljene starješine su znale da će zadaci, pa i oni koji su predstavljali „nemoguću misiju“, postavljeni pred ‘Frkin odred’ – biti izvršeni. Nikad se nije tražilio način da se zadatak izbjegne, nego samo kako da se što uspješnije ostvari.

Najsvjetlija borba i pobjeda koju je izvojevao Interventni odred „Frka“ ostvarena je prilikom oslobađanja grada Vareša (1993.). Na glavnom pravcu napada bila je Feridova jedinica i ostvarila je najbrže i najbolje rezultate. Prva je ušla u grad Vareš. Svojim humanim komandovanjem jedinicama, uspio je da postigne pobjedu, bez vlastitih gubitaka ali i sa sto manje gubitaka nanesenih protivniku i civilnom stanovništu. „Najbolja je pobjeda bez krvi“ – stav je Ferida Provalića – „kad protivnik shvati da nema šansi, pa se uplaši, pobjegne, povuće se i ustupi teritoriju. U oslobođenom Varešu komandant Provalić je, u rejonu kojim je ovladao, spriječio razaranja, maltretiranja, pljačku. Pamte ga Varešaci svih nacija, kao visokomoralnog oslobodioca iz Visokog.

Ugled svoga rodnog grada, Ferid Provalić je, sa svojom visočkom jedinicom, Interventnim odredom „Frka“, donio i u grad Fojnicu. I to kad je Fojničanima bilo najteže. ‘Frkin odred’ je dva puta ‘spašavao’ Fojnicu, a poslije spasonosne intervencije – ostajao dugo vremena na tom bojištu da brani i odbrani sačuvano i oslobođeno. Komandant, Ferid Provalić – Visočak, kod Fojničana je ostao u dragom sjećanju kao ‘čovjek iz legende’.

Za doprinos slobodi, naročito ispoljenu ličnu i komandantsku hrabrost, Ferid Provalić je dobio najviše ratno priznanje Značku „Zlatni ljiljan“. I dan danas je dostojanstveno nosi i ničim joj nije zatamnio sjaj. Vjerno čuva sjećanja i obilježava značajne datume, događaje i ličnosti iz perioda Orbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.–1995., promovirajući pri tome općeljudske vrijednosti oplemenjene našim bosanskim.

***

Poslije završetka OOR Ferid Provalić je izvjesno vrijeme bio u organima vlasti općine Visoko. Pamte ga kao kompromisna, iskrena i progresivna vijećnika.

Danas je zaslužan penzioner. Sa suprugom živi i radi u svom Srhinju i bavi se poljoprivredom.

****

 

            Komandant, „Zlatni ljiljan“, humanisata – Provalić Ferid, 2017. godine – predložen je za javno priznanje općine Visoko – „POVELJU OPĆINE VISOKO“. U zaključku obrazloženja prijedloga, između ostalog, navedeno je:

           

            „… Posebno se istakao u organizaciji odbrane svoje mjesne zajednice Srhinje i drugih dijelova općine Visoko (Vratnica, 1992.), a zatim odbrani i oslobađanju srednje Bosne i RBiH. U odbrani općine Visoko evidentni su sljedeći rezultati:

1.- Ustrojavanje odbrane mjesne zajednice Srhinje;

2.- Ustrojavanje efikasne vojne strukture – Interventne čete, a zatim Interventnog odreda „Frka“, koja je vodila borbe tamo gdje je bilo najteže;

3.- Stvaranje uvjeta za ovladavanje prostorima i naseljima, te bitnim vojnim objektima na području visočke mjesne zajednice Vratnica (Luka, Vratnički Han, Tekija, kasarna Vratnica, šuma Borovi);

 4.- Oslobađanje više desetina kvadratnih kilometara privremeno okupirane teritorije na prostoru srednje Bosne (Visoko, Kiseljak, Fojnica, Kakanj, Vareš);

5.- Ostvarivanje uspješne saradnje i koordinacija aktivnosti Interventnog odreda „Frka“ sa civilnim organima vlasti, u rješavanju odbrambenih pitanja i pitanja ranjenih i poginulih boraca.“

 

Mr. sc. Hasib Mušinbegović

You may also like...